Skoterled i NorgeStaten ger och staten tar. Så skulle man kunna beskriva den sammanlagda bilden, efter att två förändringar har aviserats gällande förarbevis för snöskoter.

Under vintern 2016-17 har åtta personer avlidit i olyckor med snöskotrar i Sverige, varav hälften i Jämtlands län. Nationella snöskoterrådet, som samlar representanter från bl.a. Sveriges kommuner och landsting, Lantbrukarnas riksförbund, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sametinget, Sveriges snöskoteråkares centralorganisation och Sveriges snöskoterägares riksorganisation, föreslår nu förändringar i regelverket kring förarbevis för snöskoter.

Idag går det, som de flesta nog vet, att klara av hela utbildningen för förarbeviset på en helg. Det är inte mycket, varken i jämförelse med utbildningen för att ta körkort för lätt motorcykel, eller hur det ser ut i våra grannländer. I Norge finns en uppdelning i olika klasser av snöskotrar, en lättare som man kan köra från 16 års ålder, och en tyngre som får köras av förare som är 18 år eller äldre. Snöskoterrådet tittar på att rekommendera liknande regler i Sverige.

Ta skotern till Norge

En annan nyhet, som rör Norge och förarbevis för snöskoter, är ett avtal som den svenska regeringen har skrivit under med den norska. Avtalet gör att svenska skoterägare kan köra sitt fordon över gränsen till Norge, skriver Allt om bilar. Tidigare har det varit möjligt att göra tvärt om, alltså att som norsk skoterförare åka över gränsen med sitt förarbevis, men det är först nu som Norge godkänner svenska förarbevis. Kanske är det skillnaden i klassindelning av snöskotrar mellan Norge och Sverige som har gjort att regeländringen har dröjt.

Den svenska regeringen hoppas att regeländringen ska leda till fler jobb och högre tillväxt i norra Sverige, framför allt kopplat till vintertida turism. Man hoppas även att gemenskapen mellan Norge och Sverige ska öka. Detta säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande, som återges av NSD.