Hur ska man tänka kring köp av begagnad bil nu när diesel blivit så omdiskuterat? Och vad är det som är farligt med detta tidigare så hyllade drivmedel?

 

Vi har tidigare skrivit om hur populärt det är med att köpa begagnad bil. Kan det ha ändrats en del sedan många oroar sig över diesels vara eller icke vara som drivmedel? Många begagnade bilar har nämligen diesel som drivmedel men nu har flera städer i Europa förbjudit bilar med diesel utan miljömärkning att köra där, något som säkerligen påverkar köplusten hos de som tidigare funderat på att införskaffa just en begagnad dieselbil.

Ska du köpa en dieselbil är rådet att köpa en med den senaste miljömärkningen, då kan du fortfarande köra med den i stadskärnor utan att förbjudet beträda miljözoner.

Hur diesel slutade vara poppis

 

Men vad är det med diesel som är så farligt? I en artikel i Expressen går det att läsa om hur diesel gått från att vara hyllat till sågat i och med de senaste rönen om detta bränsle. Först var alla entusiastiska över att detta drivmedel släppte ut mindre koldioxid än bensin, det var även mer energieffektivt och blev en del på lösningen med växthuseffekten – hoppades man. Men sedan har det konstaterats att diesel släpper ut mer skadliga partiklar vid förbränning än bensin, och har en mycket högre halt av giftiga kväveoxider än sin bränslerival. Diesel är alltså bra för miljön sett från ett växthusperspektiv men dåligt för densamma på det lokala planet, då människor i närheten får problem med lungor och hela andningsapparaten.

 

Kväveoxiderna bidrar till smog i städerna. När den kemiska föreningen reagerar med fukt så bildas salpetersyra och salpetersyrlighet som i sin tur fräter och skadar byggnader. Men det kan också irritera dina andningsvägar – Expressen