I de flesta städer får man inte köra snöskoter på gatorna. Men det finns en kommun som vill göra undantag. Föga förvånande ligger den långt upp i norr.

Snöskotern är viktig för många som bor i Lappland, inte minst för att de ska kunna utföra sitt arbete. I Kiruna kommun beslutades i oktober 2016 att från och med 1 december samma år skulle det vara tillåtet för snöskoterförare att köra på vissa av tätortens gator för att ta sig till närmaste skoterled. Föraren måste hålla en hastighet av högst 20 kilometer i timmen, och det är inte tillåtet att köra på gång- och cykelvägar.

Stadshuset i Kiruna i vinterskrudSom grund för beslutet har kommunen genomfört en enkätundersökning där 283 personer har gett sin syn på frågan. Ungefär 70 % av de tillfrågade var positiva till förslaget. Det här är dock inte första gången som man försöker genomföra något liknande i Kiruna. För ungefär tio år sedan beslutade kommunfullmäktige att tillåta skoterkörning på vägar, men den gången stoppades förslaget av länsstyrelsen. Polisen är dock kritisk, och lokale polismannen Roine Norström säger till Sveriges Radio att det inte är tillåtet att köra motorterrängfordon på gator. När intervjun gjordes, var det dock inte klart om polisen skulle överklaga beslutet. Frågan har drivits av bl.a. det lokala partiet Samelistan. En av deras representanter, Per-Gustav Idivuoma, säger till P4 att beslutet är ett svar på de signaler som kommit från kommuninvånare om att de vill ha möjlighet att framföra sina snöskotrar på gatorna.

Till en början vill man göra det tillåtet att köra på vissa gator i några utvalda stadsdelar, däribland Lombolo i östra delen av stan, Matojärvi norr om centrum, och Triangeln strax söder om centrum. Man kommer alltså inte att kunna köra på samtliga vägar, och inte över huvud taget i centrum. Dessutom är det värt att poängtera att det rör sig om ett försök.