En av de stora fördelarna med en snöskoter är att den kan köras på is. Samtidigt är olyckor där skotern går igenom isen relativt vanliga. Därför är det viktigt att man som förare är medveten om riskerna, och hur man gör för att inte utsätta sig för fara.

Många snöskoterolyckor med dödlig utgång är drunkningsolyckor. Samtidigt är isbelagda vattendrag i många situationer den bästa vägen att ta sig fram. Även när man färdas på en led som är utmärkt med ruskor ska man dock komma ihåg att ruskorna visar var isen normalt är tjockast, men det behöver inte innebära att den håller.

För att hålla för en snöskoter eller fyrhjuling ska isen vara minst 15 centimeter tjock. Hur säker isen är beror också på förarens vikt. Vissa av oss väger 60 kilo, andra väger dubbelt så mycket, och det här innebär att isen är olika säker för oss. Detta gäller också när man sitter på en snöskoter. Skotern är stor och tung, och har en stor yta som fördelar vikten. Dessutom går det att köra snabbt på en skoter. Ljud och vibrationer från motorn gör att man som förare inte alltid märker om isen ger ifrån sig varningsljud, och hastigheten gör att man kan ha hunnit långt ut på isen innan den brister. Därför är ett första tips att alltid ha isdubbar när man ger sig ut på isen.

Olika istyperSnöskoter på Siljan

Den första isen som bildas på ett vattendrag är vanligen kärnis. Den växer till nedåt och bildar pelarformade kristaller. Kärnis är transparent och hård, och är den istyp som har den största bärigheten.

När snö faller på isen pressas isen ned av snöns vikt. Efter en tid kan isens ovansida ha tryckts ned under vattenytan. Vatten sipprar upp genom sprickor i isen, och sugs också upp av snön. Det bildas en sörja av snö och vatten, som håller en temperatur på noll grader, och som tynger ned isen ytterligare. Tillväxten av is på undersidan avstannar, men istället börjar den s.k. stöpsörjan att frysa, och bildar s.k. stöpis. Tillfrysningen sker ovanifrån, och leder till att det bildas två lager is med ett lager av vatten emellan. När vattenlagret också har frusit kan kärnisen fortsatt att växa.

Stöpisen, som ligger överst, är gråvit och kornig, och har lägre hållfasthet och seghet än kärnis.

Några goda råd

  • Säkrast är att hålla sig på minst 15 centimeter tjock kärnis. Is av mörkare färg är ofta tunn, och is med ljusare färg kan vara snöis, som precis som stöpis är mindre bärkraftig än kärnis.
  • Snö fungerar som isolering och värmer upp isen. Under en tjock driva kan isen vara bortsmält nästan helt och hållet.
  • Precis som långfärdsskridskoåkare gör bör man som undvika områden där vattnet under isen är i rörelse, eller där det finns något som isolerar eller leder värme.
  • Planera din färdväg, och prata med de som bor i trakten om du ger dig ut på okända leder.
  • Kör inte i mörker på okända leder som inte är ruskade.
  • Ha alltid med dig ombyteskläder, och se till att de är vattentätt packade.